Chi tiết sự kiện:

1. Thời gian diễn ra sự kiện: 22/06 - 24/06/2023 theo giờ Bắc Kinh

2. Số lượng bao lì xì khác nhau, thành viên đáp ứng đủ điều kiện tham gia, nếu giật được thì sẽ kiếm được

3. Tham gia bằng hình thức cá cược, mỗi người tham gia 1 lần trong ngày

4. Sự kiện này chỉ dành cho người chơi CNY, TWD, THB, VND2,HKD

Quy tắc sự kiện:

1. Hoạt động này không xung đột với các ưu đãi khác trên website

2. Mọi thành viên không được phép tham gia vào hoạt động này bằng bất kỳ hình thức bất hợp pháp nào, âm mưu gian lận, v.v. Những người vi phạm sẽ bị truy tố

3. DG có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi các quy tắc và nội dung của sự kiện này bất kỳ lúc nào và quyền giải thích cuối cùng thuộc về DG

4. Thành viên tham gia sự kiện này được coi là đã đồng ý với các điều khoản của sự kiện

5. Phong bì màu đỏ của sự kiện này chỉ có thể được nhận trong cùng một ngày và nó sẽ không có giá trị khi hết hạn

copyright1 © 2023 DG CASINO